Thuốc diệt mối cả đàn TERMIZE 200SC

Liên hệ

Thuốc diệt mối cả đàn TERMIZE 200SC diệt mối theo cơ chế tận gốc một con dính thuốc mang về tổ lây lang và chết cả đàn. Không mùi hôi, không ảnh hưởng sức khỏe, hiệu quả 100% ngoài ra làm thuốc phòng trừ mối rất hiệu quả do thuốc có đặc tính tồn lưu.