Thuốc diệt ruồi AGITA 100WG

Liên hệ

Thuốc diệt ruồi AGITA 10WG là thuốc chuyên dụng để diệt ruồi hiệu quả cao, thuốc không cần phun trực tiếp vào ruồi nhưng ruồi vẫn chết là một sản phẩm độc quyền của công ty Elanco USA(Mỹ).