Thuốc diệt lăng quăng, bọ gậy ABATE 1SG

Liên hệ

Thuốc diệt lăng quăng (bọ gậy) abate 1sg giúp tiêu diệt lăng quăng ngay dưới hố gas, khu nước đọng dễ phát sinh trứng ruồi muỗi. Thuốc abate 1sg giúp tiêu diệt trứng muỗi trước khi chúng trở thành lăng quăng và thành muỗi gây bệnh cho người.