Thuốc diệt muỗi và côn trùng ICON 2.5CS

Liên hệ

Công ty Trung Gia Phát cung cấp thuốc diệt muỗi và côn trùng ICON 2.5CS giúp diệt muỗi nói chung và các loại côn trùng khác như: ruồi, kiến, gián,… hiệu quả cao. Ngoài ra thuốc diệt muỗi và côn trùng ICON 2.5CS có thể tẩm mùng màn, ngăn chặn các loại côn trùng tấn công rất tốt.