Tag Archives: phong moi

Phòng chống mối cho công trình đang xây dựng

Công ty diệt mối tận gốc nhận phòng chống mối cho công trình đang xây dựng như: Nhà cửa, cơ quan, xí nghiệp, … Phòng chông mối công trinh xây dựng đúng phương pháp, đúng thuốc bảo hành 5 năm.