Thuốc diệt muỗi của bộ y tế

Những loại thuốc diệt muỗi có ViSa (giấy phép) là thuốc diệt muỗi của Bộ Y tế, đã được Bộ Y tế cho phép sử dụng và lưu hành.

Trong đó, thuốc diệt muỗi thuộc nhóm Pyrethrine được Bộ Y tế sử dụng … loại máy, tốc độ phun, nồng độ phun theo khuyến cáo của Bộ Y tế

thuốc diệt muỗi của bộ y tế được phép lưu hành, an toàn cho trẻ nhỏ, cung cấp bởi kiểm soát côn trùng Việt nam. Chúng tôi xin giới thiệu và báo giá chi tiết về sản phẩm thuốc diệt muỗi như sau :